Oświadczenie o ochronie danych osobowych DSGVO

I. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu DSGVO i innych krajowych ustaw o ochronie danych osobowych państw członkowskich oraz pozostałych postanowień w zakresie prawa ochrony danych jest:

BIKAR-METALLE GmbH
Industriestraße 3 - 17
57319 Bad Berleburg
Deutschland
Telefon: (0 27 51) 9551 111
Telefax: (0 27 51) 9551 555
E-Mail: info(at)bikar.com
Website: www.bikar.com

II. Imię i nazwisko oraz adres pracownika ds. ochrony danych

Jürgen Reinhard
jr webdesign
Bismarckstraße 15
57319 Bad Berleburg
Deutschland
Telefon: (0 27 51) 89 27 73
Telefax: (0 27 51) 89 27 75
E-Mail: datenschutz(at)bikar.com

III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z odpowiednimi postanowieniami dotyczącymi ochrony danych. Oznacza to, że dane użytkowników są przetwarzane tylko w przypadku, gdy zezwala na to prawo. Tj. w szczególności wtedy, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do świadczenia naszych usług (np. przetwarzanie zleceń) oraz usług internetowych wynikających z umowy lub gdy jest to wymagane przez prawo, gdy użytkownicy udzielili na przetwarzanie zgody, a także ze względu na nasze uprawnione interesy (np. analiza, optymalizacja i przyjazne dla użytkownika funkcjonowanie naszej oferty internetowej), w szczególności w przypadku pomiaru zasięgu, zbierania danych dostępowych oraz wprowadzania usług usługodawców trzecich.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Ze względu na przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 roku rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) zwracamy uwagę na to, że podstawą udzielenia zgody jest art. 6 ust. 1 litera a oraz art. 7 DSGVO, podstawą prawną dla przetwarzania danych w celu realizacji naszych usług oraz wdrożenia środków wynikających z umowy jest art. 6 ust. 1 litera b DSGVO, podstawą prawną dla przetwarzania danych w celu spełniania naszych prawnych obowiązków jest art. 6 ust. 1 litera c DSGVO, a podstawą prawną dla przetwarzania w celu ochrony naszych uprawnionych interesów jest art. 6 ust. 1 litera f DSGVO.

Podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie ze stanem techniki, by zagwarantować przestrzeganie przepisów ustaw o ochronie danych, ażeby przetwarzane przez nas dane były chronione przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

Jeśli w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych wprowadzone zostaną treści, narzędzia lub inne środki usługodawców trzecich (dalej nazywanych wspólnie „usługodawcami trzecimi”), których siedziba znajduje się za granicą, należy założyć, że transfer danych odbywa się w państwie siedziby usługodawcy trzeciego. Przesyłanie danych do krajów trzecich odbywa się na podstawie prawnego zezwolenia, zgód udzielanych przez użytkowników lub specjalnej klauzuli umownej, która gwarantuje wymagane ustawą bezpieczeństwo danych.

3. Kasowanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane zaraz po usunięciu celem przetworzenia . Ponadto takie przechowywanie może zostać zapewnione przez prawodawcę europejskiego lub krajowego Ustawodawcy w przepisach UE, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Blokowanie lub usuwanie danych ma również miejsce, gdy upłynie okres przechowywania określony przez wyżej wymienione normy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

IV. Udostępnienie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Podczas każdego wyświetlenia naszej strony internetowej system automatycznie gromadzi dane i informacje o systemie komputerowym urządzenia, z którego wyświetlono stronę.

Gromadzeniem są objęte następujące dane:
(1) Informacje o typie i wersji przeglądarki
(2) System operacyjny użytkownika
(3) Informacje o użytym przez użytkownika urządzeniu mobilnym
(4) Dostawca usług internetowych użytkownika
(5) Adres IP użytkownika
(6) Data i godzina korzystania ze strony
(7) Lokalizacja odwiedzającego
(8) Strony internetowe, z których system użytkownika trafił na naszą stronę
(9) Strony internetowe, które zostały otwarte przez użytkownika poprzez naszą stronę

Dane są także zapisywane w plikach dziennika naszego systemu.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. Aby to zrobić, adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

Przechowywanie w plikach dzienników odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane są wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych nie odbywa się w tym kontekście.

W tych celach lezy uzasadniony Interes przetwarzaniem danych zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku zbierania danych do dostarczania strony internetowej, jest tak w przypadku, gdy odpowiednia sesja jest zakończona.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika ma to miejsce po nie więcej niż siedmiu dniach. Dodatkowe miejsce jest możliwe. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub wyalienowane, dzięki czemu przypisanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

5. Możliwość usuwania

Gromadzenie danych do udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania witryny. W konsekwencji nie ma sprzeczności ze strony użytkownika.

V. Wykorzystanie plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przeglądarce internetowej w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym otwarciu witryny. Używamy plików cookie w celu uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznawanie przeglądarki nawet po zmianie strony i oferowaniu usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka została rozpoznana nawet po podziale strony.

Ponadto używamy plików cookie na naszej stronie internetowej w celu umożliwienia analizy zachowań użytkowników odwiedzających naszą witrynę.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie opiera się na § 15 ust. 3 TMG i art. 6 (1). f DSGVO z uzasadnionego interesu w wyżej wymienionych celach.

Dane zebrane przez Ciebie w ten sposób zostaną spseudonimizowane za pomocą środków technicznych. Przypisanie danych do twojej osoby nie jest już możliwe. Dane nie będą przechowywane przez ciebie razem z innymi danymi osobowymi.

Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji, w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie artykułu 6 (1) f DSGVO.

3. 2. Cel przetwarzania danych

Celem korzystania z technicznie koniecznych plików cookie jest ułatwienie korzystania z witryn dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka została ponownie rozpoznana nawet po zmianie strony.

Pliki cookie wymagają następujących aplikacji:
(1) Informacje dotyczące logowania
(2) Przyjęcie ustawień językowych
(3) Pamięc slow kluczowych

Dane użytkownika zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie będą wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Wykorzystanie plików cookie do analizy ma na celu poprawę jakości naszej witryny i jej zawartości. Dzięki plikom cookie do analizy dowiadujemy się, w jaki sposób strona jest używana, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę.

Proszę również zanotować informacje o plikach cookie poniżej "Korzystanie z Google Analytics".

4. 3. Czas przechowywania, sprzeciw i możliwości usuwania

Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze. W związku z tym masz pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej, można zapobiec zapisywaniu plików cookie i przesyłaniu danych w nich zawartych. Zapisane już pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Zwracamy jednak uwagę, że możesz nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony.

Poniższe linki opisują sposób zarządzania (i wyłączaniem) plików cookie w głównych przeglądarkach:

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari:
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

VI. Korzystanie z Google Analytics

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z usługi analitycznej Google Analytics firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Przetwarzanie danych służy analizie tej witryny i jej odwiedzających. W tym celu Google wykorzysta informacje uzyskane w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu u operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie aktywowana jest funkcja anonimizacji adresów IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Twoje dane mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska przyjmuje decyzję w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych do USA. Przetwarzanie jest oparte na Art. 6 (1). f DSGVO ze zgodnego z prawem zainteresowania ukierunkowanym na potrzeby i ukierunkowanym projektowaniem strony internetowej. Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji, w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie artykułu 6 (1) f DSGVO.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników pozwala nam analizować zachowania użytkowników. Analizując uzyskane dane, jesteśmy w stanie zebrać informacje na temat wykorzystania poszczególnych składników naszej witryny. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę i jej przyjazność dla użytkownika. W tym celu nasze uzasadnione zainteresowanie leży w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. Anonimizacja adresu IP w wystarczającym stopniu uwzględnia interes użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych.

4. Czas przechowywania

Dane użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów nagrywania.

W naszym przypadku okres przechowywania danych osobowych użytkownika wynosi 14 miesięcy.

5. Możliwości usuwania

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne oprogramowania przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Użytkownik może ponadto zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google za pomocą wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem. w pobraniu i instalacji [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

Aby zapobiec śledzeniu Google Analytics na różnych urządzeniach, możesz ustawić plik cookie rezygnacji. Pliki cookie służące do rezygnacji uniemożliwiają zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Musisz połączyć opt-out na wszystkich systemach i urządzeniach danych osobowych przez nosiciela pseudonimu. Jeśli chodzi o rejestrację adresów IP, ich natychmiastowa anonimizacja odbywa się poprzez usunięcie ostatniego bloku numerów. Pod: Wyłącz Google Analytics zbieranie danych dla tej strony internetowej.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub pod https://www.google.de/intl/de/policies/.

VII. Wykorzystywanie Lead Forensics

Nasza strona internetowa wykorzystuje oprogramowanie Lead Forensics Lead Forensics, Building 3000, Lakeside, North Harbour, Portsmouth, PO6 3EN, UK. To oprogramowanie nie wykorzystuje plików cookie, a jedynie gromadzi adres IP podczas odwiedzania naszej witryny. Ten adres IP jest następnie przesyłany do Lead Forensics, gdzie jest on uzgadniany z ich własnymi bazami danych.

Lead Forensics gromadzi, przetwarza i przechowuje informacje o firmach i decydentach. Są one ograniczone do imienia, nazwiska, adresu e-mail, profili społecznościowych (ograniczone do LinkedIn) oraz adresu IP firmy. Mogą być również przetwarzane inne dane związane z biznesem, np. Nazwa firmy, funkcja, sprzedaż i adres firmy. Po zakończeniu uzgadniania adres IP zostanie zanonimizowany przez firmę Lead Forensics.

Po takim uzgadnianiu danych z Lead Forensics otrzymujemy informacje z ich bazy danych, które mogą być powiązane z tym adresem IP. Dzięki temu wiemy, kto jest zainteresowany naszymi produktami i usługami oraz ma możliwość bezpośredniego kontaktu z odwiedzającymi naszą stronę internetową.

W przetwarzaniu danych opisanych powyżej leży nasz uzasadniony interes. Przetwarzanie danych jest regulowane przez Art. 6 pkt 1 lit. f Uzasadnione DSGVO.

WIDERSPRUCHSLINK (OPT-OUT): LeadForensics Opt-out

VIII. Korzystanie z Google AdWords

Korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną obsługą naszej usługi online w rozumieniu Art. 6 (1). DSGVO) , USA, ("Google").

Google jest certyfikowany zgodnie z Umową o Ochronie Prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

IX. Rejestracja do "wewnętrznego obszaru pobierania"

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie prowadzimy serwis internetowy "Wewnętrzny obszar pobierania" dla klientów komercyjnych i klientów. Aby z niego skorzystać, musisz najpierw zarejestrować się i być przez nas aktywowanym. Ponieważ informacje poufne są przekazywane Tobie, musimy najpierw zweryfikować Twoją tożsamość. Obowiązkowe wpisy, takie jak Zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e-mail i firma. Gdy jesteś zalogowany, daj nam znać, które pliki pobierasz. Przeniesienie danych na strony trzecie nie ma miejsca. Podczas procesu rejestracji gromadzone są następujące dane:

(1) Zwrot grzecznościowy
(2) imię
(3) nazwisko
(4) firma
(5) Adres e-mail

W momencie rejestracji przechowywane są również następujące dane:

(1) Adres IP użytkownika
(2) Data i godzina rejestracji

W ramach procesu rejestracji uzyskuje się zgodę użytkownika na przetwarzanie tych danych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda użytkownika Art. 6 pkt 1 lit. DSGVO.

3. Cel przetwarzania danych

Rejestracja jest niezbędna do korzystania z obszaru usług online "wewnętrzny obszar pobierania", ponieważ informacje poufne są przekazywane użytkownikowi i dlatego musimy zweryfikować twoją tożsamość przed aktywacją.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia.

5. Możliwośc usuwania

Jako użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Możesz zmienić przechowywane dane o Tobie w dowolnym momencie.

X. Formularz kontaktowy i kontakt e-mail

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik zrealizuje tę opcję, dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną przesłane do nas i zapisane. Dane te to:

(1) Zwrot grzecznościowy
(2) imię
(3) nazwisko
(4) E-mail

W momencie wysyłania wiadomości są również przechowywane następujące dane:

(1) Adres IP użytkownika
(2) Data i godzina kontaktu

W celu przetwarzania danych w kontekście procesu wysyłania uzyskujemy zgodę i odnoszą się one do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Ewentualnie można skontaktować się za pomocą podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane przez e-mail zostaną zapisane.

W tym kontekście nie ujawnia się danych stronom trzecim. Dane są używane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda użytkownika Art. 6 pkt 1 lit. a DSGVO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną do przetworzenia jest Art. 6 pkt 1 lit. b DSGVO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wejściowej służy nam jedynie do przetwarzania kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail obejmuje to również wymagane uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych z formularza wejściowego formularza kontaktowego i wiadomości wysłanych pocztą elektroniczną jest to przypadek, w którym zakończyła się odpowiednia rozmowa z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, kiedy można wywnioskować z okoliczności, że odpowiednie fakty zostały ostatecznie wyjaśnione.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Możliwości usuwania

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami przez e-mail, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana.

Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

XI. Prawa osoby zainteresowanej

Masz następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych dotyczących Ciebie:

- Prawo do informacji (art. 15 DS-GVO)
- Prawo do sprostowania (art. 16 DS-GVO) lub do odwołania (art. 17 DS-GVO)
- Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 DS-GVO)
- Prawo do przenoszenia danych (art. 20 DS-GVO)
- Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 DS-GVO)

Na żądanie poinformujemy Cię, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czy i jakie dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat. Zawsze dążymy do bieżącego i bezbłędnego zbierania danych. Jeżeli mimo naszych starań w celu zapewnienia dokładności i terminowości nieprawdziwe informacje zostały nabyte przez nas, będziemy go naprawić jak najszybciej po zastosowaniu. Możesz wysłać swoje aplikacje na następujący adres e-mail: datenschutz(at)bikar.com

Mają też na podstawie art. 77 DS-GVO do skarżą się do organu ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim, w którym przebywają, miejsce pracy lub lokalizacja domniemanego naruszenia, na przetwarzanie swoich danych osobowych w prawo.

XII. Informacje o technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa

Staramy się chronić zebrane przez Ciebie dane przed jakimikolwiek działaniami, takimi jak przypadkowe lub celowe manipulowanie, utrata, zniszczenie lub dostęp przez osoby nieuprawnione. Wdrażamy środki techniczne i organizacyjne, które dostosowujemy do aktualnego stanu techniki. Nawiasem mówiąc, wszyscy pracownicy i inni pełnomocnicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy danych.

SSL-kodowanie

Aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejsze techniki szyfrowania (takie jak SSL) przez HTTPS.

XIII. Zmiana naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w celu zachowania zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi lub wprowadzania zmian w naszych usługach w polityce prywatności, takich jak: Na przykład przy wprowadzaniu nowych usług. Twoja nowa wizyta w serwisie będzie podlegać nowej polityce prywatności.

XIV. Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli masz pytania dotyczące prywatności, napisz do nas lub skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji: datenschutz(at)bikar.com

Stan na dzień: 04.09.2018   VERSIÓN ESPAÑOL ES    VERSIONE ITALIANO IT    PORTUGUÊS PT

   SLOVENSKÝ SK    POLSKA PL


DIN EN ISO 9001 i 14001